Aplicarea tehnologiilor educaționale în formarea și dezvoltarea limbajului de specialitate

  • Aliona BUSUIOC
  • Victoria VÎNTU

Abstract

Învățământul, astăzi, este îndreptat spre o anumită direcție, aceea de a fi informat, organizat, creativ prin exemple din existența obiectivă, fapte concrete, reale, construite pentru a înțelege anumite situații  sub aspectul real al vieții. Condiționarea și acțiunea reciprocă a profesorului cu studentul devine esențială și aici apare un anumit aspect care se bazează pe utilitatea și oportunitatea unui sistem educațional axat și orientat pe student, pe capacitatea acestuia de a atinge un nivel de dezvoltare capabil de a se manifesta prin aplicarea tehnologiilor adecvate.

Tehnologiile educaționale includ metode, mijloace, modele, structuri care stabilesc corelații în diferite idei operaționale: proiecte, mesaje, feedback etc.

Tehnologiile educaționale au ca premisă ca instituția de învățământ să se orienteze pe amplificarea în mod creator a procesului de gândire arătând preferința pentru  cuprins, temă, idei, metode, probe de formare și evaluare care ar permite amplificarea unui stil de însușire a limbii cu un rezultat viabil.

Published
2021-03-03