Produse școlare din secolul XXI între tradițional și digital

  • Lucia CEPRAGA

Abstract

Competențele necesare în secolul al XXI-lea pentru învățarea limbii române în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale presupun mai mult decât competențele de bază de citire și scriere. Elevii trebuie să fie capabili să citească în mod critic, să scrie convingător, să gândească și să raționeze logic și să soluționeze probleme complexe de comunicare. Un elev de succes în secolul XXI trebuie să fie bun și la managementul informațiilor – să găsească, să evalueze și să aplice înțelegerea unor conținuturi noi în mod flexibil.

Published
2021-03-03