Didactica textului liric. Activități de postlectură

  • Oxana GHERMAN

Abstract

Procesul de receptare a textului liric în cadrul lecțiilor de limbă și literatură română se desfășoară în câteva etape: 1) etapa de prelectură (activități de reactualizare a cunoștințelor, de anticipare a temei/ ideilor/ atmosferei lirice, de pregătire psiho-afectivă a formanților pentru o receptare optimă, de captare a atenției și provocare a interesului față de aspectele ce urmează a fi abordate); 2) etapa de lectură (lectură inițială/ tehnică și lecturi repetate, diverse strategii de lectură colectivă și individuală); 3) etapa de postlectură (activități prin care se expun primele reacții mentale/ afective ale elevilor față de textul receptat, înțelegerea stratului de suprafață al textului (prin analiză fonetică, lexicală, morfologică, sintactică, ortografică, și a stratului de profunzime prin analiză literară, activități de interpretare; activități de evaluare/ lectură critică.

Published
2021-03-03