Limbajul în valorificarea diversității cultural lingvistice

Diversitate – minorități – echitate

  • Natalia CUȚITARU

Abstract

În autonomia găgăuză sunt declarate trei limbi oficiale: găgăuza, rusa și româna. Studiile  recente  realizate ne demonstrează  că  limbile circulante pe teritoriul autonomiei sunt foarte neuniform distribuite în rândul diferitor categorii socio-demografice. Dimensiunea lingvistică în regiune este specifică prin orientarea spre predominația unei alte limbi decât limba maternă a etniei. Limba de stat nu este utilizată  în proporții importante. Pe de altă parte, învăţarea simultană a două limbi este nu doar benefică, ci și raţională, deoarece, prin solicitarea intelectulă sporită, stimulează creierul în sens pozitiv, favorizând, astfel, și dezvoltarea cognitivă. E lucru constatat şi argumentat ştiinţific: multilingvismul lărgeşte accesul la informaţie, stimulează activarea şi dezvoltarea cerebrală, creşte creativitatea şi potenţialul inventiv, prin comparaţia şi conştientizarea diferenţelor dintre infrastructurile subtile ale limbii materne şi ale limbii învăţate poate iniţia alte modalităţi de organizare a gândirii, de utilizare a structurilor cognitive, în ultimă instanţă, amplifică inteligenţa, capacitatea de procesare a datelor. 

Published
2021-03-05