Valori culturale și comunicarea interculturală

  • Roxana DOROBANȚU-DINA
Keywords: education, intercultural communication, culture

Abstract

Comunicarea este o artă, iar modul în care comunicăm contribuie la armonia dintre oameni, stabilirea unor relații de colaborare, empatie și echilibru. Este acreditată ideea că cel mai frecvent apar situații tensionate ori stări conflictuale ca urmare a unei comunicări deficitare sau a lipsei de comunicare între indivizi.  Obiectivul principal al educației interculturale este ,,integrarea tuturor copiilor în societatea pluralistă în care trăiesc, oferindu-le perspective noi despre istorie, geografie, limbă, cultură, filosofie, om și societate” (Cebanu, 2010: 33).  Moldoveanu și Dumitru (2005) consideră că ,,educația interculturală este o deschidere necesară spre celălalt, mai ales în acest nou concept de modernizare”. [ibid.]   Conceptul de educație interculturală cuprinde: deschiderea spre dialogul intercultural dintre diverse grupe etnice; principiul echității și al justiției sociale în sensul de egalitate a șanselor în educație și de participare la viața socială; principiul armoniei și al coeziunii sociale în sensul că un dialog comprehensiv conduce la detensionarea relațiilor interetnice acolo unde există conflicte aparente sau latente.

Published
2021-03-05