Interferențe multiculturale în „Însemnările Prințului Serghei Urusov”

  • Angela LISNIC Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Keywords: multiculturalism, Russian governor, memorial, Bessarabia

Abstract

Memoria trecutului în mileniul III, supusă unui val puternic de globalizare, vine cu niște incursiuni cronologice și istoriografice asupra unor aspecte specifice în evoluția istoriei umane. Meleagurile Basarabiei, teritoriu populat din cele mai vechi timpuri cu diverse grupuri etnice, are în istoria sa multiple pagini și evenimente irepetabile, care au lăsat amprenta asupra memoriei colective a populației din această provincie multietnică. Lucrarea prințului Urusov S.[i] prin esența sa prezintă într-o lumină inedită, din trecutul istoric al teritoriilor basarabene privind coabitarea diverselor etnii și grupuri etnice ce s-au perindat prin această provincie. Consemnările realizate de descendentul unei vițe princiare din imensul Imperiu Rus, cum a fost principele S. Urusov, care a deținut pe o perioadă destul de scurtă postul de gubernator al guberniei Basarabia, în perioada 1903-1904, prin reflectările sale memorialistice, rămân a fi în istorie și în istoriografie una dintre cele mai coloriste descrieri ale populației de pe acest teritoriu. Această  sursă cu caracter personal, rămâne a fi un izvor captivant și minuțios despre raporturile interculturale și interetnice privind populația  acestui teritoriu plin de tradiții, confruntări și legături interetnice. Subiectul, scopul și sursa prezentului articol sunt reprezentate de comentarea interferențelor multiculturale basarabene pe care le-am constatat în consemnările memorialistice ale prințului S. Urusov, privind situația din acest teritoriu și spiritul multicultural în Basarabia de la începutul secolului XX.

 

[i] S .D. Urusov, Însemnările unui gubernator., traducere  din rusă de Vsevolod Ciorneț, Cihișinău, Cartier, 2019

Published
2021-03-05