Evaluarea competențelor lingvistice prin TIC în studierea limbii franceze

  • Ana BULAT Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău
Keywords: competente, TIC, franceza

Abstract

Sisteme de învățământ din întreaga lume sunt angajate la momentul actual într-o experiență revoluționară: pedagogia centrată pe competențe (fr. Approche par compétences, eng. Skills based approach, ru. Компетентностный подход в образовании etc.). Inovația adusă de acest curent este schimbarea paradigmei educaționale, și anume, trecerea de la curriculumul centrat pe obiective la curriculumul centrat pe competențe.

Published
2021-03-31