Dimensiunea emoțională a activității de conducere

  • Nina JUC Liceul Teoretic „Ginta Latină”, Chișinău
Keywords: inteligenta emotionala, competente emotionale, management, comunicare

Abstract

Procesul de reformare a sistemului educational prevede realizarea eficientă a managementului școlar. Implicarea dimensiunii emoționale în activitatea de conducere poate asigura acest deziderat. Pentru a crea un climat socioemoțional benefic în organizația școlară este nevoie ca liderul să dețină competența de a induce claritate în emoțiile umane personale și ale angajaților. Conducătorilor la care le reușește acest lucru le este asigurat succesul managerial.

Published
2021-03-31