Aspecte ale consilierii psihopedagogice a familiei

  • Tatiana PEREU Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău
Keywords: consiliere psihologica, familie, psihologie

Abstract

O consiliere eficientă urmărește schimbarea în sens evolutiv, iar relația consilier – beneficiar este folosită în scopul dezvoltării și valorificării potențialului afectiv și cognitiv al ambilor actori implicați în acest proces. Eficiența personală sporește în rezultatul modificării tiparelor cognitive și a celor comportamentale, ceea ce permite o funcționare optimă a personalității. Misiunea consilierului constă în oferirea ajutorului și a sprijinului în formarea comportamentului adaptativ, care îi permite persoanei să-și gestioneze corect viața și relațiile, aceasta fiind un indicator al autoeficienței.

Published
2021-03-31