Modele de aplicații didactice ale învățării interdisciplinare în cadrul lecției de istorie la treapta liceală

  • Angela LISNIC Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
  • Vera VRABIE Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Chișinău
Keywords: transdiciplinaritate, istorie, curriculum, modernizare, educatie

Abstract

În ultimii ani, în învățământul general internațional au loc transformări importante ce au menirea să depășească un șir de probleme ce se manifestă prin contradicția între cererea și oferta unei instruiri de calitate și angajarea în câmpul muncii. Tensiunile actuale din învățământ sunt adâncite într-un sistem educațional fondat pe valorile unui sistem învechit, ale altui secol și mileniu. Modernizarea sistemului educațional vizează deschiderea școlii fată de societate, recunoașterea influenței mediului social asupra tinerilor, reevaluarea rolului dascălului și elevului în procesul de predare-învățare-evaluare, trecerea de la învățământul bazat pe cunoștințe la cel bazat pe competente, abilități, revizuirea curriculumului în conformitate cu cerințele vieții, etc.

Pentru o înțelegere mai profundă a abordării transdisciplinare, am supus examinării unele referințele istorice privind problema transdisciplinarității. Ca rezultat al înțelegerii importanței acestei abordări, putem evidenția următoarele etape în care s-a constituit  transdiciplinaritatea în sistemul educațional modern

Published
2021-03-31